Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, February 21, 2016

ỨA PHẨM - Thơ Đình Xuân          Tác giả Đình Xuân
ỨA PHẨM

Thêm tí rượu thơ nghiêng về xa lắc
Nhanh khắc nửa thôi môi chạm với ngàn trùng
Thời gian lưng chừng nơi dấu phẩy
Gần nhau chưa gảy được cung tình

Là sao đêm thơ nguyệt
Kẻ lặng hít khói sương
Là thi nhân diễm tuyệt
Phải lần lựa cho đời

Nay rượu thừa môi
Mữa trên phím thơ đời mấy mớ
Hạt bụi khó làm nên tình sử
Có say bởi tứ nữ nguyên khôi

Nguyệt đòi hôn mặt trời
Có thể hôn đời khi ly không bình trống
Một mai rổng tuếch
Mường được thơ người...

                ĐÌNH XUÂN

No comments: