Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, February 23, 2016

NGỰA VỀ GIỮA CHỐN BỤI MÙ - thơ Thế Lộc

NGỰA VỀ GIỮA CHỐN BỤI MÙ
  *Gởi con Dương thế Kinh Luân

Ngựa đã về chốn an nhiên
Hí vang rừng núi cửa thiền rộng thênh
Miên trường, sinh diệt mông mênh
Yên cương hạnh ngộ bồng bềnh thiên thu
Ngựa về giữa chốn bụi mù
Mưa tâm đã tịnh, nghin thu rạng ngời
Nhịp chuông ai thả chơi vơi
Ngựa thiên cổ đã về trời vãng sanh.

21.02.2016
Thế Lộc

No comments: