Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, February 22, 2016

NẾU MỘT NGÀY - thơ Phạm Phan Hòa

NẾU MỘT NGÀY

Một lần
Quên hỏi về nhau,
Thần Tiên vơi phép..
Nhiệm mầu
Yêu
Thương!
Người- tay gối mộng
Nghê thường
Ta buông từng bước
Sầu vương
Chân
Ngày!.

PPH
QN. 16/2/2016.


CỎ HỜN

             * Tặng em.

Đâu thèm
Xanh mượt đường đê!
Chẳng êm
Mỗi bứơc
Đi về
Gót
Ai!!
... Ngủ vùi
Thôi
Uống sương mai..
Vàng-
Cho cơn mộng
Dặm dài
Úa
Đau!!.

Phạm Phan Hòa

Quảng Nam 16/2/2016.

No comments: