Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, February 10, 2016

LỜI ĐẦU TIÊN - thơ Phạm Phan Hòa
LỜI ĐẦU TIÊN

           * Gửi về NTBTM.

Khai dòng
Mực
Thắm giấy hồng,
Một trời tươi mở
Xanh lòng.. mãi
Yêu.
Trào dâng như nước
Thủy triều
Tin vui, hi vọng
Vạn điều-
Mơ!.

PPH
Giao thừa 2016.


LỘC BIẾC

        * Tặng Thúy TM.

Mắt trong, thăm thẳm
Màu trời
Tuổi người
Thắm mãi một thời
Hương bay.
Má đào quyện..
Nắng hồng
Say!
Sớm Xuân ta hái..
- những ngày
Biếc
Xanh.

Phạm Phan Hòa.
QN- 01 tháng giêng

             Bính Thân .

No comments: