Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, February 22, 2016

DƯỚI CỜ THƠ; XUÂN - Thơ Vũ Quang Tần


                                                                                                                                                                                                                                                                 
         DƯỚI CỜ THƠ *    

         thuở mẹ Âu Cơ
         người xưa dựng nước
         thời chúng tôi đánh giặc
         súng vai mòn túi trĩu thơ
         Nam quốc khi ấy
         Bình ngô ngày xưa
         câu Kiều
         tám mươi triệu người cài sau vạt áo
         giữ đất
         làm thơ

         đất nước qua rồi thời giặc giã
         lòng người đã mở
         ngày Thơ 
         dựng cờ Thơ Việt
         trang sách mở
         ngước lên trời
         non nước thời thi vận.

                   VŨ QUANG TẦN

         ----------------

     * Nguyên tiêu (rằm tháng giêng hàng năm) là ngày Thơ Việt  Nam, cờ hiệu thơ ngũ sắc.
     Lần đầu tổ chức hội và kéo cờ thơ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám -  2003
          
          
         XUÂN
     
         Đến hẹn
         Xuân lại về 
         nụ đào đua nhau nở
         quất đỏ rộm vườn ai
         mưa lay bay ướt vai… 
         tôi cứ đợi       
                          đợi mãi 

         Xuân ngấp ngưng cửa ngoài
         òa mừng        
                            bừng giêng hai

                      VŨ QUANG TẦN

No comments: