Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, February 16, 2016

DỞ HƠI - Thơ Đặng Xuân Xuyến

DỞ HƠI

Ờ thì... đấy chuyện ngày xưa
Em giờ cũng khác em xưa đã nhiều
Em quen nhung gấm mỹ miều
Nhớ làm chi thủa liêu xiêu những chiều...

Người ta cũng thực lắm điều
Dở hơi lại nhắc những điều đẩu đâu...

Hà Nội, trưa 16 tháng 02 năm 2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


No comments: