Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, February 5, 2016

CHO ĐỜI - Thơ Hứa Minh Tánh

CHO ĐỜI

Từ nay rũ bỏ nợ trần
Nhân duyên một kiếp chỉ ngần ấy thôi
Nợ ba sinh trả đất trời
Tóc hoa râm trả cho đời phù hoa
Lắng mình trong cõi ta bà
Chôn sâu thương ghét để mà tu thân
Đành thôi một kiếp phù vân.
                Hứa Minh Tánh

No comments: