Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, February 1, 2016

CHO CHÁU NỘI - Thơ Hứa Minh Tánh

CHO CHÁU NỘI
(Như Ngọc - Bảo Trân - Ngân Hà - Minh Tú)

Khi ông cầm lọn tóc
Đã rụng rơi quá nhiều
Thương cháu nội muốn khóc
Đời ông đã xế chiều

Không dẫn cháu đi học
Không kể chuyện cháu nghe
Không che lằn roi vọt
Không quạt nóng trưa hè

Vậy cho ông khất lại
Một đời của kiếp sau
Kiếp này ông gửi lại
Những lời thơ ngọt ngào.

HỨA MINH TÁNH

No comments: