Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, February 16, 2016

BUỒN XUÂN - thơ Huy Vụ


Tác giả Huy Vụ


BUỒN XUÂN

Buồn thì ta cũng nhiều rồi                            
Dẫu thêm chút nữa vẽ vời có sao                                 
Ân tình vẫn thấy chênh chao                            
Nghĩa nhân vẫn thấy gầy hao tháng ngày                                 
Trời làm giọt nước mắt cay                            
Bao năm lưu lạc xuân này vẫn xa                                 
Nhìn vầng mây trắng thiết tha                            
Cánh mai hết tết buồn sa xuống thềm.                                 
Tiếng xuân bước nhẹ trong đêm.                            
Thiếu tri âm hỏi say mềm với ai?                                 
Tha hương bấy tháng năm dài.                            
Tình người viễn xứ phôi phai cũng nhiều                                 
Cạn bầu chân bước liêu xiêu.                            
Xuân đi lòng thấy bao điều ngẩn ngơ.                                 
Mấy lần đã tính đốt thơ                            
Bút nghiên ôm  một giấc mơ hão huyền.                                 
Rõ ràng sống giữa bình yên.                            
Thế nhân sao vẫn đảo điên khó ngờ.                                 
Trời đầy ta mãi làm thơ.                            
Giữa khi đời lại ơ thờ , lánh xa…                                 
Đang cười mà lệ ứa ra.                             
Mực lem cùng nước mắt nhòa lên trang.                                 
Ngoài trời rạng bóng thiều quang                            
Kiếp này ta lỡ đa mang cũng đành.                                 
Giọt buồn đọng lại mong manh.                            
Dáng ai tha thướt như nhành liễu cong.                                 
Phòng văn trăng rọi qua song                            
Để người viễn xứ gửi lòng vào thơ                                 
Lẽ nào ta mãi còn mơ.                             
Rượu xuân năm ấy bây giờ còn say.                                 
Thơ sao buồn mãi thế này                            
Phải là con tạo đặt bày trêu ngươi?                                 
Buồn thì ta trải nhiều rồi                             
Dẫu thêm chút nữa vẽ vời có sao.
                                          
Huy Vụ, 
mồng 7 tết Bính Thân (14/02/16)No comments: