Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, January 24, 2016

XUÂN ĐỢI – Chùm thơ Phan Nam

MÙA CŨ

Mch máu anh cha n hôn mùa cũ
Dòng ngt ngào tím biếc phút hò hn
Li yêu thương dt dào như sóng ph
B mi cong nhp nhô mi tình đu

Ngày qua ngày bóng ai trn hn tôi
Nhp đi trôi vô tình trong mng m
Chân tri mơ anh gieo trn hơi th
Lp hnh phúc tuôn trào vi chân tình

Trn nghĩa tình bước hết đường trn gian
Trao n hôn m áp gic mơ ngàn
Giây phút nào ng như lòng hoang tưởng
Truyn hơi m v git sương lng lơ

Mch máu anh cha tình yêu vĩnh cu
Trái tim ngưng t, li ngt ngào khóa môi
Dt màn nhung t hương yêu nng cháy
Kết tinh v ca mui mn gng cay.

Quê nhà Tiên Phước, 16.01.2016


XUÂN ĐI

Li mt chiu len lén gi thi gian
Trôi vô hình gia dòng đi xa ngã
Ha n cười rng rn trên tay m
Ng đông tàn sưa khng khiu lá cành

Xuân dy thì hn rơi ngang ngõ nh
Người bước vi trong hơi men nng nàn
Mai thao thc xé toc b vai rng
Ni bánh Tết lng lng gic mơ ngàn

Chc mùa đi hương xuân đến thì thm
Ngũ qu trên cành, sc vàng e p
Mùi nhang đng tri âm cõi xa xăm
Chm lc biếc xanh trong tng câu hát

B mương l tin người đi k
Sm xuân nào lc câu hò khc khoi
Ngn hoa di chơm chm mùi ngai ngái
Nghe xuân v bung n vuông quê nhà.

Đà Nng, 20.1.2016

TRÊN ĐNH NÚI TA HÁT

Sương giăng giăng phía ngn gió
Kéo đến kha lp lưng áo mt người
Bước chân phong sương vi đi
Nghe tiếng chiu v on vai gian trn

C di ta hương thì thm
Chm n hnh phúc ny mm yêu thương
Non xanh ph kín cánh rng
Gánh nng cơm áo mòn đường chiu mưa

Ta v ta biết nói sao
Dáng thp dáng cao lm lũi nín câm
Ph th đèn đóm thm sâu
Đnh núi hút tiếng ve su lng thinh

Núi quê gc đt mt mình
Lng nghe đu thác v ghnh nơi nao
La hng lp lóm chênh chao
Trượt dài năm tháng người trao mt người…

Đà Nng, 22.1.2015


PHAN NAM

No comments: