Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, January 23, 2016

TỨ NGÔN THI - thơ Chu Vương Miện
TỨ NGÔN THI
chu vương miện


thuyền trôi trên nước
nước trôi trên giòng
cây cầu nối lại
hai vùng quê hương
một bên quê nội
một bên quê ngoại
ở giữa phà Rừng
còn gì nhớ lại
bây giờ người dưng

*
nước chẩy giữa triền
người đi giữa đường
hai hàng phượng vĩ
Sải Bích La Thôn
chưa kịp mở miệng
em đã có chồng

*
hồng nhan bạc mệnh
tài tử đa cùng
tài mệnh tương đố
mờ mắt mà trông
tình đời đen bạc
hữu thủy vô chung
thân là hữu hạn
vô ngã vô thường

*
thiếp tại Tiêu Giang
quân tại Tương Giang
hai dòng nhập một
hết thở hết than
bậu ở phương nam
qua ở phương bắc
quê bậu Tiền Giang
quê qua Cam Túc
đồng nhân dân tệ
qua rước bậu sang 

                 cvm

No comments: