Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, January 31, 2016

HOA TUYẾT HOA ĐỜI - thơ Mặc Phương Tử




HOA TUYẾT
HOA ĐỜI 

Hoa Thịnh Đốn
Trời chiều nay
Gió hiu hiu thổi tuyết bay trắng chiều
Tuyết rơi rơi
Miền cô liêu
Rơi vào tâm sự cho hiu hắt lòng.

Mênh mông
Tìm giữa mênh mông
Vết suy tư vẫn nở hồng thời gian
Mây về dệt mộng non ngàn
Tình hoa cỏ nhịp sóng tràn cõi thơ

Mắt ai lạnh bến xuân chờ
Lòng ta se cát bụi bờ lãng du
Bước ai sương khói … mặc dù
Cho màu hoa tuyết trắng mù biển xa… 

Giấc đời
Lả mộng đêm qua
Tim đời ai vỡ bên tòa khói sương
Cuộc đi ai đã trăm đường
Cuộc về còn lại một phương tâm hồng.

Chiều nay
Chiều trôi mênh mông
Giữa dòng nhân ảnh trắng lòng tuyết rơi
Màu hoa tuyết,
Màu hoa đời…
Ngược xuôi viễn khách thay lời mùa hương.

Washington,  26.1.2016.
MẶC PHƯƠNG TỬ.




No comments: