Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, January 12, 2016

ANH ƠI! - Thơ Đồng Thị Chúc

ANH ƠI!

Kính gọi Anh Thái Doãn Hiểu

Em về ríu những bước chân
Chẳng khoan thai giống như lần trước đây
Nắng sao nắng cứ gắt gay
Mưa sao mưa cứ đọa đầy mà mưa!

Cổng nhà vẫn chỉ khép hờ
Tưởng như Anh vẫn ngồi chờ đứa em
Phòng văn đang tỏ ánh đèn
Bóng Anh như vẫn đang còn nơi đây
Và kia những cuốn sách dầy
Chứng dâng Anh những tháng ngày nhọc công.
Gọi Anh, Anh có biết không?
Trang văn đang dở chờ trông kết lời
Máy vi tính nữa Anh ơi
Bao nhiêu dữ liệu đợi thời mở xem...

Anh ơi! bạc tóc mà nên
Công lênh thế được đáp đền là bao?!

(Viết trong những ngày 
nhà nghiên cứu và phê bình văn học Thái Doãn Hiểu ốm nặng và mất)

Đồng Thị Chúc

chucdt11@gmail.com

No comments: