Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, December 4, 2015

TRẦN GIAN ƠI NHỚ VÔ CÙNG - thơ Thế Lộc
TRẦN GIAN ƠI NHỚ VÔ CÙNG

Xin lỗi, tôi phải quay lưng
Giả từ ngày tháng quá chừng đau thương
Cõi trần này vốn vô thường
Mới thấy đã mất, mới vương đã lìa
Thế gian nhiều chuyện hơn thua
Sao tôi phải gánh mấy mùa thương đau!...
Cố nhân, nếu phải xa nhau
Thì cho tôi hẹn kiếp sau trùng phùng
Trần gian ơi, nhớ vô cùng
Những người bạn cũ có chung hướng đời.

01.12.2015

THẾ LỘC

No comments: