Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, December 4, 2015

TRÁCH MƯA - thơ Phạm Phan Hòa
TRÁCH MƯA

             * Tặng Thúy TM.

Anh tưới
Hồn,
Xanh đá xưa
Em qua...
Nẻo sớm, đường trưa
Một mình !
- Mưa mỗi giọt
Mỗi
Vô tình?
Em về hong áo
Héo
Bình minh 
Lên.

Phạm Phan Hòa
QN đêm cuối tháng

30/11/2015.

No comments: