Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, November 8, 2015

THẦY ƠI! - thơ Đồng Thị Chúc
Đồng Thị Chúc

THẦY ƠI!

(Tưởng nhớ các Thầy giáo đã khuất sau
hơn 40 năm tác giả trở lại trường cũ.)

Bao năm xa con về đây
Chỉ mong sao gặp lại Thầy, Thầy ơi!
Cổng trường xưa mới sơn tươi
Mái trường xưa nay đã vời vợi cao.
Thầy ơi đang ở nơi nào?
Con đường xưa vẫn lối vào là đây.
Con về muộn quá, hôm nay
Lối xưa giờ đã ken dày bóng cây…

Nơi đây dày dấu chân Thầy
Nơi đây kiến thức Thầy bày cho con
Bao nhiêu nước để đá mòn?
Công Thầy sâu nặng, chúng con ghi lòng.

Con về những ngóng cùng trông
Bóng Thầy giờ đã bềnh bồng nơi đâu?
Cho con xin được khấu đầu
Kính vong Thầy nhận những câu thơ lòng.

Bình Nhưỡng 17-10-2014, 
Hà Nội 20-11-2014 

ĐTC

No comments: