Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, November 19, 2015

NGƯỜI ƯƠM HẠT - thơ Phạm Phan Hòa
NGƯỜI ƯƠM HẠT
                     
 *Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 
Tặng nhà giáo nhà thơ NTB.

Soi trong mắt đàn em thơ
Tháng năm bụi phấn vương mờ tóc đen
Ê a.. lửa bắt đầu nhen
Lạnh trang giáo án, nhạt đèn từng đêm!
... Đường mai nắng trổ hoa mềm
Ấm vòng tay với chạm thềm ước mơ.
Bảng đen, bục giảng... vần thơ
Một đời qua lại từng giờ mãi say.
...Mộng về - vạn cánh chim bay
Tung trời cao rộng đường dài vượt mau.
Nâng bàn chân bước mai sau
Người về lặng lẽ đầu cầu nhìn theo.
Yêu sao đời người trồng gieo
Nhọc nhằn ươm hạt vươn đều - tiếp nhau.

Phạm Phan Hòa
QN- 15/11/2015

No comments: