Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, November 4, 2015

NẾU - thơ Huy Vụ

Tác giả Huy VụNẾU

     Nếu như tôi biết rằng em...
Thì xưa tôi đã chẳng thèm mộng mơ
     Cả như tôi biết rằng thơ...
Dĩ nhiên tôi chẳng ngu ngơ thế này.
     Ví rằng tôi biết là cay...
Dại chi tôi lại đi vay cuộc tình.
     Mấy ai hiểu được rằng xinh...
Bao nhiêu phiền toái rập rình theo ta.
     Chờ khi hiểu được rằng xa...
Tỏ lòng thương mẹ nhớ cha,muộn rồi.
     Từ ngày tôi hiểu được tôi..
Con tim mới tỏ luân hồi trước sau.
     Bao giờ trầu hiểu được cau...
Cho câu quan họ đượm màu trăng quê.
     Bỗng nhiên lạc mất́ đường về.
Trách ai bỏ rớt lời thề cỏ may.

                       
Huy Vụ 
02/11/2015

No comments: