Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, November 22, 2015

MAI TA VỀ QUÊ CŨ - Thơ Hoàng Yên Lynh                     Tác giả Hoàng Yên Lynh
MAI TA VỀ QUÊ CŨ
   

Mai ta về quê cũ
Lòng lại thấy buồn hiu
Mấy mươi năm lạc xứ
Ơi quê nhà dấu yêu .

Mai ta về quê cũ
Tìm bến cũ đò xưa
Áo lam chiều Sắc Tứ
Tiếng chuông chùa vọng đưa .

Mai ta về quê cũ
Còn hương bưởi hương chanh
Và hương mùa thu cũ
Theo dấu đời đa mang .

Mai ta về quê cũ
Tìm đâu dáng người thương
Bâng khuâng hàng phượng rũ
Chuyện tình xưa khói sương .

Mai ta về quê cũ
Bạn bè ta nơi đâu
Đứa ngậm ngùi viễn xứ
Đứa bia mộ vùi sâu .

Mai ta về quê cũ
Lặng lẽ chỉ mình ta ...

   Hoàng Yên Lynh

No comments: