Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, November 25, 2015

EM ƠI...- Thơ Đặng Xuân Xuyến

EM ƠI...
Với L.L.


Em!
Hẹn rồi sao chẳng tới
Để rượu nồng đắng ngắt bờ môi
Giọt sầu.
               Chênh vênh.
                                Chới với.

Em!
Hứa rồi sao chẳng đợi
Để buồn héo hắt mảnh trăng côi
Đắng đót
                giọt chờ
                                   giọt đợi.

Em!
Đến rồi sao quay vội
Để sầu dâng ngợp đắm hồn tôi
Lướt khướt
                    trăng nhàu
                                       mờ lối.

Em!
Nỡ nào gom giả dối
Bẽ bàng chén rượu đợi giao bôi
Chim trời
                Em ơi
                              Cá lội...

Hà Nội, đêm 05 tháng 09 năm 2015
                ĐẶNG XUÂN XUYẾN


No comments: