Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, November 25, 2015

CŨNG TIẾNG GIANG HỒ - Thơ Lưu Lãng Khách          Tác giả Lưu Lãng KháchCŨNG TIẾNG GIANG HỒ 

Rũ áo từ quan
Mấy mươi năm đời xuôi ngược
Vui bước phong trần
Cũng tiếng giang hồ, cũng bậc chánh nhân
Sơn thủy phiêu diêu ngoài hơn thua được mất
Sao vẫn đìu hiu dưới mưa nắng cuộc đời
Buồn buổi: Mây xám ngắt gầm gừ giăng trận
Kình phong phẫn nộ tung hoành
Mưa xuất kích
Quất nghiêng ngửa vào mặt đời hỗn tạp
Cương tỏa công thành đoạt đất cõi mê hôn
Gióng trống khua chiên lãnh âm cường hãn
Chém vỡ vụn rong rêu thành quách ở trong hồn
Rúm ró thân cha, liêu xiêu đời mẹ
Xính xáng mái hiên nghèo ảm đạm hương thôn
Hờn khi: Mây trắng lưa thưa trời xanh chói lói
Hực hở mặt người rát bỏng vó câu
Nắng cường toan
Thiêu đốt ước mơ xanh thời trai trỗi dậy
Vây hãm những phận người rách áo đói cơm
Bạc thếch kiếp lãng du lem hem đời gió bụi
Xám xịt mặt vợ hiền khô khốc mắt con thơ
Bước phiêu linh
Chẳng chém phường mọt rêu nhe nanh cười ngạo nghễ
Chẳng xót kẻ tài hoa bưng mặt khóc sơn hà
Ai ngập ngụa đỉnh chung ai hồ trường tiếu ngạo
Ta năm mấy năm trời xấc bấc xơ bơ
Ói máu sôi gan ngậm bất bình kiêm cổ
Lòng chẳng thoát bóng cây đa mà cũng tiếng giang hồ.


                                                  Lưu Lãng Khách

No comments: