Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, November 24, 2015

CHẠNH LÒNG VÓ NGỰA - Thơ Lương Bút


  


Nhà thơ Lương  Bút - hội viên  hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận vừa gửi thơ đến VNQT. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc


CHẠNH LÒNG VÓ NGỰA

Em kiều diễm ta một thời vụng dại
Bản tình ca nghe xa vắng trong nhau
Muốn níu lại nhưng hồn thu không lại
Loang lên vùng cỏ rối xác xơ màu

Ta lưu lạc giữa miền đơn gió ngược
Chạm thu về nghe lá khóc trong thu
Ngựa chùng vó, suối rừng hoang lạnh
Lòng băn khuăn qua lớp bụi xa mù

Về tìm lại vết hoang sơ ngày cũ
Dấu bụi mờ ai thức dưới thềm trăng
Bư trầm tích có còn ghi quên nhớ
Khắc lên đời đường kiếm phù vân

Em ở đâu quan sang trời trái gió
Chạnh lòng vó ngựa hí đường khuya
Áo vu quy chưa kín che ấm lạnh
Ta quay về khâu vá chuyện ngày xưa...

                                        Lương Bút


No comments: