Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, October 26, 2015

VÒNG KHÚC - Thơ Đình Xuân           Tác giả Đình Xuân


VÒNG KHÚC

Khóc làm nhân nỗi sầu
Sầu , lũy thừa nỗi nhớ
Nhớ một là ngàn đau
Đau, đau là vạn kiếp

Kiếp nào tới kiếp người
Người, người bao nhiêu phận
Phận bao giờ ân hận
Hận bởi con đường đời

Đời có khúc như sông? 
Sông im sông không nói
Nói chi cho bận lòng
Lòng của kẻ tha hương

            Đình Xuân

No comments: