Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, October 26, 2015

TẠP KHÚC - thơ Chu Vương Miện

Tác giả Chu Vương Miện


TẠP KHÚC
thơ Chu Vương Miện

1

hai ta

hai ta mót củi một cồn
bứt tranh một chỗ tiếng đồn thật xa
(ca dao)

đồn từ Thạch Hãn Bích La
đồn lên Aí Tử đồn qua Đông Hà
đồn về Mỹ Chánh bao xa?
một cồn một rú đôi ta duyên lành
cây đa mọc cạnh ngôi đình
duyên ta mót củi bứt tranh đậm đà

2
bưởi thanh yên

cam chua quít ngọt bòng the
thấy em nho nhỏ anh ve để dành
(ca dao)

bưởi thanh trà bưởi thanh yên
nuôi bao tạ gạo mới lên vợ chồng
chanh chua quít ngọt cam đường
Khe Sanh Cam Lộ đôi miền núi non
ngày xưa em vẫn cỏn con

3
em chị

chị lỡ bao sông lỡ bao đò
nên chi dậy mãi lũ học trò
cố gắng thủy chung cho phải đạo
lòng mình đâu phải đám bụi tro
sầu khan cổ cũng đành ở vậy
lòng chị vắt hồn những đoạn thơ
không in thành sách không đăng báo
trân quí thiên san tới tận giờ
em ở non cùng mong tin chị
chị vốn chân tình vốn quá mơ
trên sông nước cạn chơi vơi quá
đời chị em ta khói toả mờ
hai phương hai phía bình nguyên cả
còn vướng trong đầu mấy tiếng tơ
ôi điệu Nam Ai hò Mái Đẩy
thêm điệu Nam Bình (điệu Hò Lơ)

CVM
No comments: