Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, August 1, 2017

NGÔI TRƯỜNG CŨ, ƠI 10 A3 - Đoàn Minh Phú

 



         NGÔI TRƯỜNG CŨ - ƠI 10A3

        Bn mươi lăm năm ri, phi chăng thế
       Ơi, mái tôn vách ván sân trường xưa
       Ơi bè bn ! Thn thò ngày mi ln
       Ghế cm tay thm dt đóa hoa mơ

       Nguyn Hoàng (*) ! Thôi vi vi ngôi trường cũ
       Ngăn phên gót vn thích hơn tường va
       Tiếng hc n ta vn thy véo von
       Còn chăng hương má cm đến thơm giòn ?

       Mt m ln lũ hc trò thu y
       Nhng Cường, Oanh, Bình, Phú … lng hn trai
       Chân chp chng vn vào đi mnh bước
       Ươm mơ hng luôn d phóng tương lai 

       (Còn măng sa nhưng tưởng rng vượt ln
       Bàn s đi “tng tri” đến ngây ngô !
       Thơ vng di cho rng tài xut chúng
       Xô tượng thn đp ngã nhng ngai th

       “Cánh sen vàng”, “cành trúc” thơ ngày cũ
       Đám trai non háo hc c thi tài
       Gieo vn ha, tôn xưng làm tam tuyt
       Ơi cung kiêu ! Thơ di hơn loài nai)

       Thương thm thiết lp 10 xưa cũ đó
       Tng đá bun rêu ph tên A3 ?
       Thương Non Nước hang sâu cùng dc núi
       Mây bay v ai nhn k chuyn ngày qua

       (Lan và Thm còn than chăng chân mi
       Hường Trúc ơi, vn ngt nước da tươi
       Trên đnh núi nhm hoài vt xôi do
       Thoáng mt nhìn Thân có thy bi hi)

       Và Phi Hi cát vàng chao sóng v
       Ta ngày xưa nng m đp hn mơ
       Chưa yêu thương sao lòng hoài rn rã
       Ơi Thun Thân ! Ơi ngày tháng xa đưa !

       Trường hc cũ gi tan thành cát trng
       Thy cô xưa mù bit vi ngàn khơi
       Thi “tn cư” chp chn vương hư nh
       Khói sương m hay k nim lên hơi

       Thoáng k nim v bơi trong đáy mt
       Ta trm ngâm hoài tưởng c tri xưa
       Nghe vang vng dư âm bao tình mt
       Thong bay cao diu vi nhng giai tha

                                         ĐOÀN MINH PHÚ

     (* ) Mùa hè đ la 1972, theo chân người tn cư Qung Tr, trường Nguyn Hoàng di vào tri 5 Non Nước, Hòa Long, Hòa Vang, Đà Nng (gn Ngũ Hành Sơn – tc núi Non Nước). Cơ s vt cht ca trường thiếu thn trăm b, hc sinh phi xách ghế đi hc.

No comments: